Leveringsvoorwaarden

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desondanks is Weusten en Hoornstra niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden of daaruit voortkomende schade.

Met het verzenden van het bestelformulier verplicht u zich, na onze levering, de begeleidende factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen.